Statistikdaten der Wetterstation / Statistika

Folgende Übersicht ermöglicht grafische und tabellarische Auswertungen der Wetterdaten für definierte Zeiträume (Tag, Woche, Monat, Jahr).
Následující přehled je možný tabulkové a grafické vyhodnocení údajů o počasí (den, týden, měsíc, rok).